Pīķa dāma

ID: 547
Vārds: Sandra
Uzvārds: Grigaļūna
Izdevuma autors: Aleksandrs Puškins
Izdevuma nosaukums: Pīķa dāma
Izdošanas vieta: Rīga
Izdošanas gads: 1988
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Lasīt grāmatu var trejādi: pirmais, lasīt un nesaprast, otrais, lasīt un saprast, trešais, lasīt un saprast pat to, kas nav uzrakstīts. Novēlu, lai katrs lasītājs saprastu grāmatā izlasīto.
Datums: 2013 10 29 00:00:00