Polijas Republikas Kultūras un nacionālā mantojuma ministrijas valsts sekretāra vietnieka Pāvela Levandovska (Paweł Lewandowski) dāvinājums 28. maijā

Polijas Republikas Kultūras un nacionālā mantojuma ministrijas valsts sekretāra vietnieks Pāvels Levandovskis (Paweł Lewandowski) un LNB Komunikācijas departamenta direktore Ieva Laizāne

Dāvinājuma ieraksts:
Dārgie draugi no Latvijas!
Šajā lieliskajā Latvijas Republikas neatkarības iegūšanas jubilejā vēlos izteikt vissirsnīgākos apsveikumus un novēlēt, lai arī nākamajos gadu simtos Latvijas Tauta dzīvotu draudzībā un labklājībā un priecātos par brīvību.
Latviju un Poliju, – kurām cīņas par neatkarību nebūt nav svešas, – vieno kopīga vēsture un pieredze. Šajā īpašajā gadā gribu novēlēt, lai mēs visi prastu novērtēt mūsu senču aktīvu iesaistīšanos un uzupurēšanos un prastu izmantot to vislabāk, kā arī nodot šo mantojumu nākamajām paaudzēm.
Ļoti ceru, ka mūsu tautas vienmēr varēs viena no otras smelties to labāko, bet vajadzības gadījumā – steigsies viena otrai palīgā.
Ar cieņas apliecinājumiem,

Foto: Kristians Luhaers