Raganas dejuskolotājs

ID: 2334
Vārds: Dzintra
Uzvārds: Šulce
Izdevuma autors: Dzintra Šulce
Izdevuma nosaukums: Raganas dejuskolotājs
Izdevējs: Unda
Izdošanas vieta: Rīga
Izdošanas gads: 2006
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Fantāzija dara dzīvi interesantāku.
Datums: 13/12/2013