Rakstu dzejoli pats

ID: 3508
Vārds: Baiba
Uzvārds: Stalidzāne
Izdevuma autors: Andrejs Upīts
Izdevuma nosaukums: Rakstu dzejoli pats
Izdošanas vieta: Jēkabpils
Izdošanas gads: 2012
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Ideja izdot bērnu pašu sarakstītu dzejoļu krājumu radās 2012. gada februāra vidū, kad Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvaldē ielūgumu uz savas dzejas grāmatas Klēpis atvēršanas svētkiem ienesa vietējā dzejniece Ruta Štelmahere. Dzejnieces viesošanās laikā netīši tīšām un, kā vēlāk izrādījās liktenīgi, nācās nolasīt kolēģes 7 gadu vecās meitas Martas sarakstīto dzejolīti, kura saturs patīkami pārsteidza gan dzejnieci, gan meitas mammu, gan pārējos kolēģus. Šajā pozitīvajā noskaņā radās ideja izdot pašu bērnu sarakstītu dzejoļu krājumu, kas apkopotu vismaz 50 dzejoļus. Bija jāpieliek daudz pūļu, lai piesaistītu finansējumu grāmatas izdošanai, bet mums tas izdevās, un te ir rezultāts. Vairāk nekā 100 grāmatas eksemplāru tika nosūtīti mūsu tautiešiem ārzemēs latviešu bērniem Austrālijā, ASV, Anglijā un Īrijā. Par to esam ļoti priecīgi un gandarīti! Bērniem šī grāmata patika, jo viņi viens otru saprot, tomēr tā patīk arī pieaugušajiem, jo, kā teic angļu bērnu literatūras autors Mihails Rozens, bērnu pašu radītajai dzejai piemīt tāda vienreizība un tīrība, ka tās radītajam iespaidam uz pieaugušo sirdīm līdzvērtīgu materiālu grūti atrast.
Datums: 2014 01 08 00:00:00