Roku darbi. Kaucmindes mājturības semināra II izlaiduma audzēkņu sakopoti

ID: 3743
Vārds: Agra
Uzvārds: Spurdziņa
Izdevuma autors: Семен Гейченко
Izdevuma nosaukums: Roku darbi. Kaucmindes mājturības semināra II izlaiduma audzēkņu sakopoti
Izdošanas vieta: Rīga
Izdošanas gads: 1926
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Dāvinu 87 gadus senu grāmatu Roku darbi. Kaucmindes mājturības semināra II izlaiduma audzēkņu sakopoti skolotājas B. Kupčas vadībā . 1927. gadā izdotās grāmatas ievadvārdos ir teikts, ka latviešu valodā nav vēl līdz šim nevienas grāmatas par sieviešu rokdarbu techniku . Mana vecmāmiņa Aleksandra Grīviņa (1908. 1984.) bija liela rokdarbniece un brīnišķīga ēdienu gatavotāja, grāmata ir no viņas mantota. No savas bērnības atceros, ka Kaucminde vecmāmiņas stāstos par dzīvi tika pieminēta, tomēr droši nezinu, vai viņa tur mācījusies. Bet šī grāmata ir bijusi labs zināšanu avots gan vecmāmiņai, gan manai mammai. Arī es bērnībā ar lielu interesi pētīju, kā latviešu sievietes 20. gadsimta trīsdesmitajos gados tamborējušas, adījušas, un šuvušas, kāda ir bijusi viņu izpratne par ērtu veļu, kā godā celti senie tautas tērpi. Apraksti, zīmējumi un klāt pievienotie attēli liecina, ka grāmatas veidotājas to radījušas ar lielu rūpību un mīlestību. Lai šī grāmata ir kā piemiņa visām vecmāmiņām, kas prata šūt, tamborēt, adīt, aust un mācēja mīlestību uz rokdarbiem nodot nākošajām paaudzēm! Lai šī grāmata ir piemiņa no Kaucmindes mājturības semināra! Lai vēl nākošajām paaudzēm ir dzīva leģenda par Kaucmindes mājturības skolu!
Datums: 2014 01 10 00:00:00