Skaudrā bērnības saule

ID: 3266
Vārds: Rīgas pilsētas biedrība
Uzvārds: Kurzemes rajona Politiski represēto klubs
Izdevuma autors: Laimdota Podze
Izdevuma nosaukums: Skaudrā bērnības saule
Izdošanas vieta: Rīga
Izdošanas gads: 2013
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Gaismas pilij! Vēlam katram cilvēkam izbaudīt patiesa prieka, dvēseles atvērtības un gandarījuma sajūtu, ko sniedz labi un veiksmīgi padarīts darbs. Šīs sajūtas nav salīdzināmas, tās iespiežas dziļi sirdī un paliek atmiņā uz mūžu, tās paver ceļu jaunām idejām, jauniem darbiem. Lai katra cilvēka dzīvē tādu brīžu ir daudz.
Datums: 2014 01 06 00:00:00