Somijas vēstnieka Olli Kantanena (Olli Kantanen) dāvinājums 6. jūlijā

Somijas vēstnieks Olli Kantanens (Olli Kantanen) ar kundzi Tīnu Nordkvistu (Tina Nordqvist), LNB direktors Andris Vilks

 

Viss sākas ar alfabētu, un man šī grāmata ir ABC somu un latviešu dzejā, mūsu valodu un dialektu bagātības izpratnē.
Viens no maniem pirmajiem uzdevumiem Rīgā bija piedalīšanās somu un latviešu dzejas vakarā Latvijas Nacionālās
bibliotēkas jaunajā ēkā 2014.gadā.
Šajā pasākumā piedalījās Heli Lāksonena un Guntars Godiņš. Paldies viņiem un visiem mūsu abu tautu valodu sargātājiem.
Paldies!

 

 

 

Šī grāmata ir veltījums divām valstīm, kas svin neatkarības simtgadi – Somijai un Latvijai. Tā tika izdota somiski
2017.gadā un latviski 2018.gadā.
Anna Žīgure ir paveikusi vērtīgu darbu, lai vecinātu labāku izpratni par Somijas un Latvijas attiecību pamatiem.
Man ir bijis liels gods pildīt Somijas vēstnieka pienākumus Latvijā laikposmā, kurā gan Somija, gan Latvija svinēja
valsts neatkarības simtgadi. Savukārt šie valstiskie svētki ir simbolizējuši mūsu valstu ciešās saiknes.
Ar šīs grāmatas starpniecību vēlos sirsnīgi sveikt Latviju simtgadē! Daudz laimes Latvijai!

 

Foto: Kristians Luhaers