Staburaga bērni

ID: 1894
Vārds: Ieva
Uzvārds: Kārkliņa Kārkle
Izdevuma autors: Valdis
Izdevuma nosaukums: Staburaga bērni
Izdošanas vieta: Rīga
Izdošanas gads: 1983
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Mana mīļākā grāmata, lasīta atmiņu brīžos par Staburagu, jo bērnība pagāja, mācoties Seces pamatskolā. Rudeņos un pavasaros gājām pārgājienā uz Staburagu, lai priecātos par vareno, mūžam raudošo klinti. Staburags no skolas atradās tikai apm. 6 km attālumā.
Datums: 2013 12 02 00:00:00