Staburaga bērni

ID: 3277
Vārds: Ginta
Uzvārds: Kariņa
Izdevuma autors: Valdis
Izdevuma nosaukums: Staburaga bērni
Izdošanas vieta: Rīga
Izdošanas gads: 2002
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: ...mani aizsūtīja šorīt ar vēstuli uz Degļiem, un es tikko pārnācu atbilde bija jāgaida. Vai tevi Biķernieku suņi nesaplēsa? Viņi jau tādi nikni. Tā sarunājās Valda Staburaga bērnu Jancis un Marčs sen, pirms gadiem 150. Daudz ūdeņu kopš tā laika aiznesusi jūrā Daugava, izmainījusies pati, izmainījušies tās krasti. Mājvietas uzceltas no jauna, citas sagrautas, izzudušas no zemes virsmas, jo Daugavas krastus vienmēr skārusi karadarbība. Sen nav vairs Vīgantes muižas, pat liecību par to maz saglabājies. Nerej vairs Biķerniekos niknie suņi mājvietā saglabājusies vien zālē ieaugusi pusaizbirusi aka. Kad pirms apmēram 17 gadiem mūsu ģimene ienāca Degļos, tur bija tikai drupas 7 vai 8 sagrautu un sagruvušu ēku pamati. Tagad, kad šo rakstu, te atkal ir dzīvība dzīvojamā māja, sakopti vecie koki, saulainajā piekalnē sastādīti skujeņi, retu sugu koki. Darba gaitās vai ik dienas jādodas garām Staburaga vietai, Vīgantes parkam. Staburaga bērnu takas, Daugavas krastus esmu iepazinusi kopš agras bērnības kopā ar vecākiem un brāli gan laivā, gan kājām vai ik vasaras svētdienu esam pavadījuši pie Daugavas. Šo tradīciju turpinām arī savā ģimenē, lai arī retāk. Dabā vēl arvien sazīmējams Janča ceļš uz Sofijas skolu Stukmaņos tikai vietām to pārtrauc uzpludinātie Daugavas ūdeņi. Tā nu sagadījies, ka kopš seniem laikiem skaistie Daugavas krasti pievilkuši mūsu dzimtu Kraukļa krodziņš, Jankauskas Sedlenieki (Staburaga bērnos minētajā Avotiņu ciemā), Purniņi... 19. 20. gs. mijā Vīgantes muižā par šefpavāri strādājusi mana vecvecmāmiņa Zelma Albertīne Kalniņa (dz. Liepiņa). Skaists un poētisks ir stāsts par Janča un Marča sirsnīgo draudzību sen pagājušos laikos, un par spīti laikam un pārmaiņām, tās atbalsis Daugavas krastos vēl var saklausīt. Arī pats Jancis un Marčs divas jaukas koka skulptūriņas sagaida Vīgantes parka apmeklētājus.
Datums: 2014 01 06 00:00:00