Strazdumuižas internātvidusskolas Attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem dāvinājums
28. maijā

Strazdumuižas internātvidusskolas audzēkņi un pedagogi, LNB direktors Andris Vilks

Dāvinājuma ieraksts:
Tinot latviešu pasaku kamolu,
Skolēni no Strazdumuižas internātvidusskolas –
Attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem
Izveidojuši nebijušu pasaku izlasi.
Pasaku izlasē ir apkopotas skolēnu mīļākās
Latviešu tautas pasakas. Izlasē iekļautas 29. pasakas.
Šī grāmata ir ļoti nozīmīga neredzīgiem lasītājiem.
Tā nodrukāta Braila rakstā.

Vāka noformējumā izmantots Strazdumuižas internātvidusskolas 2. klases skolnieces Paulas Sprinces zīmējums

Foto: Kristians Luhaers