Sudrabotas gaismas vārdi

ID: 2874
Vārds: Valentīna
Uzvārds: Viša
Izdevuma nosaukums: Sudrabotas gaismas vārdi
Izdevējs: Zvaigzne ABC
Izdošanas vieta: Rīga
Izdošanas gads: 2005
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Sakopotās šajā grāmatā dzejas rindas un atziņas, kas mums ir ļoti tuvas, jo ir mūsu latviešu autoru radītas, raisa baltas domas, stiprina garu un spārno dvēseli. Esmu pārliecināta, ka arī citiem tā noderēs pārdomu brīžos.
Datums: 20/12/2013