Taivānas uzņēmēju un mākslas mecenātu Liņ Taišen (Eric Lin) un Laņ Caižu (Christi Lan) dāvinājums 8. jūlijā.


Dāvinājumu, Taivānas mākslinieces Dzjaņ Meiju (Mei-Yu Chien) grāmatu “Notes on Drawing, Painting, and Life”, LNB Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra bibliotēkas vadītājai Ekaterinai Pavlovai pasniedz Taipejas misijas Latvijā vadītāja vietnieks Pjērs Dzja (Pierre I Chia) un kundze Džesika Liu (Jen-Hwey Liu)Dāvinājuma ieraksts:
Es vēlos uzdāvināt Jums grāmatu, kuru Jūs nenopirksiet pat Eslite grāmatnīcā.
Dzjaņ Meiju kundze rūpīgi iecerējusi, izveidojusi un iespiedusi “Pierakstus par glezniecību” (繪畫筆記). Grāmatā viņa patiesi un detalizēti atspoguļo tieksmi sasniegt dabas ainavu patiesību, labestību un skaistumu.
Meiju velta savu dzīvi, savas pūles, pārdomas un uzmanīgu vērošanu, lai satvertu visuma skaistumu. Viņa ne tikai sirsnīgi un ar cieņu dāvā gleznas skatītājiem, bet arī rūpīgi apraksta radošo procesu, veidojot dziļu un bagātu dzīves slavēšanas melodiju. Māksliniece nesavtīgi un godīgi dalās ar pieredzi un rezultātiem. Tas mani dziļi aizkustināja.
Kādreiz Meiju dzīve bija skarba un grūta, bet viņa, turoties pie savas sākotnējās ieceres, spēja to mainīt. Viņa piecēlās, pilnībā iegremdējās savā darbā un “Pierakstos par glezniecību”. Lasot šo grāmatu, es varēju sajust mākslinieces spēju piecelties, ļaujot saskatīt viņas gleznās un grāmatās pasaules krāšņumu un harmoniju.
Sirsnīgi aicinu Jūs pieskarties Dzjaņ Meiju mākslai. Iespējams, ka ar viņas starpniecību Jūs varēsiet saņemt Mātes Zemes mierinājumu, kas atnesīs Jums sirds mieru, prieku un cerību.
Cieņā,
Liņ Taišen un Laņ Caižu
PS. Īpaši gandarīti esam par izcilo grāmatas tulkojumu angļu valodā. Tagad Dzjaņ kundzes māksla varēs aizkustināt vēl vairāk cilvēku
Foto: Kristians Luhaers