Tēvzemē

ID: 1889
Vārds: Valentīna
Uzvārds: Pozņaka
Izdevuma autors: Kornēlija Apškrūma
Izdevuma nosaukums: Tēvzemē
Izdošanas vieta: Rīga
Izdošanas gads: 2004
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Ar valdības apbalvojumiem: Atzinības Krusta Sudraba goda zīmi, divreiz Latvijas Lielo lasītāju balvu apbalvotās tautas iemīļotās un visvairāk lasītās, Viršu pag. Apes nov. kultūras darbinieces Kornēlijas Apškrūmas dzejoļu krājumā Tēvzemē ir viedi vārdi, kā turēt godā karoga un zvēresta svētumu, pienākumu pret Tēvzemi, piederību savai tautai, zemei, dzimtai; par pienākumu un atbildību pret savu Dzimteni, mūsu tautas moku ceļiem, spīti, ziedošanos brīvībai; par zemes arāju cilti, maizes svētību. Man šis dzejas krājums Tēvzemē ir svēts, to pārlasu ik reiz, kad tiek apsmietas morālās vērtības. Kad dzirdu pa radio varas vīru un sievu melus, alkatību, necieņu pret savu latviešu tautu. Tas mani dara stipru, ceļ nacionālo pašapziņu, dod drosmi. Kornēlijas Apškrūmas dzejai būtu jābūt ikvienā skolas bibliotēkā un jālasa valsts svētkos, tā ieaudzinot jaunajā paaudzē nezūdošas vērtības, un tūkstoši neatstātu savu tēvu zemi svešiniekiem. Esmu lepna, ka personīgi no Kornēlijas kundzes saņēmu dzejas krājumu Tēvzemē, kuru dāvinu Gaismas pils Tautas grāmatu plauktam . Dievs dod mums visiem gudrību!
Datums: 2013 12 02 00:00:00