The historic centres of Stralsund and Wismar

ID: 1690
Vārds: Irēna
Uzvārds: Kļaviņa
Izdevuma nosaukums: The historic centres of Stralsund and Wismar
Izdošanas vieta: b.v.
Izdošanas gads: 2000
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Šī grāmata man atgādina, ka Latvija ir UNESCO dalībvalsts. Tā man arī atgādina par laiku, kad strādāju UNESCO LNK. To man uzdāvināja kolēģe no Vācijas. Štrālzunde un Vismāra arī tāpat kā Rīgas vēsturiskais centrs ir iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Kā unikālas pasaules nozīmes vērtības tās ir jāsaglabā nākamajām paaudzēm. Lai šī grāmata mums visiem atgādina par kultūras vērrtībām, par kurām mēs esam atbildīgi!
Datums: 2013 11 28 00:00:00