The New Testament. English and Latvian Parallel Edition

ID: 3026
Vārds: Zoja
Uzvārds: Čursina
Izdevuma nosaukums: The New Testament. English and Latvian Parallel Edition
Izdošanas vieta: Australia
Izdošanas gads: 1993
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Jaunā Derība ir visspilgtākā cilvēka gara cēluma izpausme. Tā ir ceļa rādītāja stars ikvienam no mums.
Datums: 2013 12 28 00:00:00