Uzbekistānas starpvalstu un sadraudzības komitejas dāvinājums 5. oktobrī

Grāmatu “Ceļš uz laimi” (The Road to Happiness) saņem LNB direktora vietniece Anda Lamaša

Foto: Kristians Luhaers