Zāles stiebrs

ID: 3542
Vārds: Inese
Uzvārds: Erdmane
Izdevuma autors: Anna Sakse
Izdevuma nosaukums: Zāles stiebrs
Izdevējs: Liesma
Izdošanas vieta: Rīga
Izdošanas gads: 1987
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Tautas grāmatu plauktam gribu dāvināt savas visjaukākās bērnības atmiņas. Un tās nebūtu iespējams aprakstīt bez Annas Sakses literārajām pasakām. Pasakas ir daudz reižu pārlasītas un izdzīvotas. Princesi un zaķu ganu pat zināju no galvas (18 panti). Novēlu vēl daudziem iemīlēt latviešu literārās pasakas!
Datums: 08/01/2014