Zemesvēzi dzirdēt

ID: 2398
Vārds: Maruta
Uzvārds: Lasmane
Izdevuma autors: Ilze Indrāne
Izdevuma nosaukums: Zemesvēzi dzirdēt
Izdevējs: Liesma
Izdošanas vieta: Rīga
Izdošanas gads: 1986
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Ilze Indrāne izcila pedagoģe un sirdsvērīgs cilvēks. Manas paaudzes grāmatu plauktā viņas radītajiem daiļdarbiem ir īpaša vērtība. Beidzot LU Filoloģijas fakultāti 1981. gadā, mana diplomdarba tēma bija par mākslinieciski tēlainās izteiksmes līdzekļiem I. Indrānes romānā Aisma . Darbu vadīja erudītais, visu studentu mīlētais un cienītais Gunārs Bībers. Savukārt, romānu Zemesvēzi dzirdēt es patiesi izjūtu kā veltījumu mana tēva (1917 2010) paaudzei viņu grūtajam, nesavtīgajam ikdienas darbam, brīžiem trūcīgajai dzīvei, tomēr vecāku spējai savus bērnus un mazbērnus audzināt godā, patiesībā, dziesmā, ģimenes tradīcijās un cieņā pret savu Latviju, savu novadu. Novēlu 21. gadsimta lasītājiem saskatīt šī romāna būtību dziļo cilvēcību.
Datums: 13/12/2013