Zviedrijas Nacionālās bibliotēkas direktores
Gunilas Herdenbergas (Gunilla Herdenberg) dāvinājums
24. maijā


Kultūras ministrijas valsts sekretāres vietnieks Uldis Zariņš, Zviedrijas Nacionālās bibliotēkas direktore Gunila Herdenberga (Gunilla Herdenberg), Zviedrijas vēstniecības padomniece Karola Tam (Carola Tham), LNB direktors Andris Vilks

Kamēr zēģele vēl nomanāma,
Kamēr sirds vēl pukst,
Kamēr saule vēl spīguļo zilos viļņos.

Ievads varbūt vispazīstamākajam zviedru dziesminieka Everta Tobes (Evert Taube) dzejolim – un dziesmu krājumam ar līdzīgu virsrakstu – žilbina ne tikai ar savu skaistumu, bet arī ar savu dziļdomību. Tas atsauc atmiņā siltas bērnības atmiņas un ģimenisku siltumu, tuvību un sadraudzību.

Mans tēvs bieži dziedāja Tobes dziesmas iejūtīgi un izteiksmīgi. Mēs ar māsu sēdējam viņam klēpī, sapņaini aizmaldīdamās teksta līku ločos, dzejiskumā un tēlainajās ilustrācijās.
Ar patiesu prieku un lepnumu nododu šo dzejas krājumu Latvijas Nacionālās bibliotēkas Tautas grāmatu plauktam.

Foto: Kristians Luhaers